« www.tkk.fi

Suomeksi | På svenska | In English

Hoppa till textinnehållet

Den tjugonde solenna doktorspromotionen vid Tekniska högskolan 2008

Tekniska högskolans solenna doktorspromotion äger rum 2.4.2008. Promotionen hör till serien av Tekniska högskolans 100-års festligheter 2008.

Vid Tekniska högskolan har det promoverats inalles 1596 teknologie eller filosofie doktorer och 132 teknologie hedersdoktorer. Högskolans första doktorspromotion ordnades 1934. För första gången har Tekniska högskolan nu möjligheten att fira jubeldoktorer vars promotion ägde rum 50 år sedan.

Vid doktorspromotionen promoveras alla de doktorer som har utexaminerats senast den 15 januari 2008.

Tekniska högskolan anordnar den tjugoförsta solenna doktorspromotionen år 2010.

Tilläggsinformation: Anne Johansson, telefon +358 09 451 2002, e-post: anne.johansson@tkk.fi. Promotionskansliet finns i TUAS-huset, rum 2168.

Med vänliga hälsningar

Riitta Smeds

ordförande för promotionskommitté, festligheternas koordinator